چاپ خبر
دبیرستان پسرانه رستم آبادیان (دوره اول) شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از جناب آقای بهرام طوفان ریاست محترم انجمن اولیا و مربیان مدرسه رستم آبادیان ، که قبول زحمت کردند
و کل دانش آموزان مدرسه را به صورت گروههای 5،6 نفره ، جهت اردوی تفریحی سرگرمی همراهی نمودند، سپاسگزاریم.
انتهای پیام/.