چاپ خبر
دبیرستان پسرانه رستم آبادیان (دوره اول) شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸
دهش خیراندیش
خیراندیش گرامی ، مبلغی را جهت تجهیز آزمایشگاه و کارگاه و تجهیزات ورزشی مدرسه ،
به دبیرستان دوره اول رستم آبادیان اهدا نمودند.
پاداش خیر نیک اندیشان را از اهورامزدا خواستاریم.
انتهای پیام/.